Czad, przez Saharę z Fada do Moussoro, film z podróży

Zapraszam do egzotycznego Czadu na Saharę, film z wyprawy wgłąb pustyni…