Tristan da Cunha, film

Podróż Pawła Krzyka na Tristan da Cunha. Wyprawa, którą nazwałem „Południowo- Atlantycką Odyseją”. Zobacz  filmu HD z podróży.