Chile, Patagonia film

Podróż Pawła Krzyka do Patagonii w Chile. Wyprawa, którą nazwałem „Południowo- Atlantycką Odyseją”. Zobacz 13 minutowy film HD