film: Shenyang, Jinan, Chongqing, Hainan, Changsha i Nanchang

Zapraszam do Chin w okresie kwitnienia wiśni. Trasa prowadzi z dala od turystycznych szlaków przez: Shenyang, Jinan, Chongqing, Hainan, Changsha i Nanchang…