film: W cieniu wulkanu na Ternate

Oferuje film z podróży na północne Moluki, w jakości UHD. Czas 12 minut.