Pakistan

Moje materiały z wizyty w Pakistanie są „historyczne”. Chciałbym tam wrócić w bezpiecznym do podróżowania czasie…