W swojej obecnej części wędrówki po krajach powstałych z podziału dawnej Jugosławii, trafiam do Dystryktu Brćko. Właściwym  by się mogło wydawać pytanie: a cóż to jest (?), z uwagi, na…