W Nigrze, po drodze na zachód droga staje się coraz lepsza. Ja podziwiam kolejne cudowne wioski, wioseczki, które gdyby nie dojrzeć kilku współczesnych urządzeń, jako żywo można by oglądać podczas…