Estonia jest państwem w Europie Północnej nad Morzem Bałtyckim. W długiej historii tych ziem główną rolę odgrywali: plemiona fińskie, niemiecki zakon kawalerów mieczowych, Skandynawowie i Rosjanie. Przez wieki, obecne ziemie…