Zapraszam po raz drugi do Chin kwitnących. Tym razem na trasę:  Shenyang, Jinan, Chongqing… Znajduje się Tutaj