Khaiber Pass (Przełęcz Chajberska), znajduje się w odległości niespełna 50 kilometrów od Peshawaru, w górach Hindukuszu na wysokości około 1070 metrów… Przebiega przez nią granica afgańsko- pakistańska. Trasa jest historycznym…