Przejściem granicznym były sznurki  z „farfoclami- typu kawałki folii”, w poprzek drogi i budka z czegoś na poboczu. Kontrola jest pobieżna i szybko dojeżdżamy do opłotków Bissau.. Dzięki kierowcy znajduję…