Ufę, zamieszkuje ponad milion mieszkańców. Oczywiście, prospekt im. historycznego wodza rewolucyjnego, ale z jednego końca również ładnie zorganizowany zakątek Gostinnyj Dwor – jak mówią Rosjanie do poguliania. Jest to w…