Jadę obecnie po Trasie Karakorumskiej wzdłuż rzeki Indus. Nazywają ją drogą szybkiego ruchu, gdy faktycznie to wijąca się wstążeczka, wykuta w zboczu, gdzie z jednej strony jest zwykle kilkuset metrowa…