Miejscami, które u wielbicieli przyrody wzbudzają w Meksyku szczególny entuzjazm, są Sanktuaria Motyli Monarcha (danaida wędrownego, Danaus plexippus), którego cykl życiowy przewiduje wędrówkę z USA i Kanady, do wysokich gór…