Pierwotnie była to jedna z licznych kolonii fenickich. Wywodził się stąd cesarski ród Sewerów…