Rumuńska Bukowina słynie warownymi, malowanymi klasztorami i cerkwiami. Pochodzą z XV i XVI wieku z czasów, kiedy ten region był Mołdawią. Jest ich 7 i wszystkie wpisano na Listę UNESCO……