Kuba, pomimo zmian wśród rządzących…, niewiele się zmieniła- nadal mają kartki na podstawowe artykuły.