Założone przez Fanicjan, potem Rzymian zastąpili Wandalowie, a odzyskane przez Bizancjum w końcu zdobyli Saraceni (koniec VII wieku). W czasach nowszych można by długo jeszcze wymieniać…, podobnie jak w całym…