Quebeck jest częścią Kanady, lecz zachowuje się jak samodzielne państwo. Obowiązuje inny język niż w reszcie Kanady, znane są dążenia niepodległościowe tej prowincji. W ostatnich dziesięcioleciach coraz częściej dochodzą do…