Dotarłem dzisiaj do miejsca, które jeszcze za czasów pierestrojki było całkowicie zamknięte dla wszystkich, nawet Rosjan. Obwód Amurski,stolica Błagowieszczańsk- leżąca nad Amurem na granicy z Chinami, były miejscem dla wojskowych…