Rozpocząłem kolejną wyprawę po krajach bałtyckich w jego północno- wschodniej części. Moja wyprawa „Kraje Bałtyckie” prowadzi przez: Szwecję, Wyspy Alandzkie, Estonię, Łotwę, Litwę i Obwód Kaliningradzki. Rozpocząłem od stolicy Szwecji…