To główny ośrodek produkcji kawy i rybołówstwa w Angoli. Postanowiłem do niego dotrzeć wynajętą taksówką z Luandy (262 km w jedna stronę). Luanda pożegnała mnie widokiem wieżowców w części nabrzeżnej….