Briańsk jest ładnym, zielonym miastem na pograniczu z Białorusią i Ukrainą. Dojechałem do niego koleją podmiejską z Orła. Po drodze miałem okazję przyjrzeć się raczej mizernym wioskom. Zwykle pasy zielone…