Karen znajduje się 90 km na północ od Asmary. Na bazar zwierzęcy nadszedłem, gdy ludzie spędzali jeszcze stada kóz, bydła i wielbłądów. Na dobre wszystko rozkręca się koło dziesiątej, ale…