Ten mały kraj został utworzony w wyniku przeprowadzonego referendum, wśród ludności zamieszkałej  wschodnią stronę rzeki Dniestr, na terenie  Mołdawii. Nastąpiły wtedy (1991 i 1992 r.) zbrojne, nieudane próby Mołdawii, podporządkowania…