Do głównych zabytków Paszawaru zaliczają tutaj ogromny fort Bala Hisar (niedostępny obiekt wojskowy), niezwykły biały meczt Makhbat Khan (architektura Mogołów)… Mnie zaciekawił rozgardiasz starego miasta, w którego centrum stoi brytyjska…