Nius po spotkaniu z mieszkańcami Gminy Brójce… http://www.gok.brojce.pl/145-06-12-2017-r-spotkanie-z-podroznikiem