W Matro Grosso Południowym miałem nieco więcej czasu, więc wybrałem się do Parku Narodowego Pontanal. Jest to kłopotliwe z uwagi na odległość ponad 100 km do wjazdu na teren parku…