Jarosław nazywają rosyjska Florencją z uwagi na duża ilość zabytków. Całe centrum miasta znajduje się na liście…. UNESCO. Również to stolica Złotego Rosyjskiego Kolca.