Belgorod to tylko ok. 40 km od Ukrainy. W okresie II wojny… pod tym miastem odbyła się największa w świecie bitwa czołgów. Obecnie to prawie 400 tys. miasto z zadbanym…