Ruszam zobaczyć stolicę po zakupie mapy miasta/kraju. Niestety tutaj coś takiego jak informacja turystyczna, czy mapki centrum miasta, jest nieosiągalne bez pieniędzy (mapka 2,5 EUR). Zwiedzam centrum 670 tysięcznej stolicy…