Pozdrawiam z Angoli, miejsca gdzie nie sądzilem że spotkam plemiona bardzo egotyczne, pierwotne czy nietekstylne, jak niektórzy je nazywają. Musiałem zorganizować prawie ekspedycję aby dotrzeć do grup plemiennych, które w…