Gdy pytam o sytuację bieżącą w Nigrze, dochodzę do wniosku, że mocno nierozsądnym jest wyruszanie wgłąb kraju… Dzisiaj fotki z targowisk Niamey