U mnie wszystko ok. Tą fotka przywitałem ten coraz spokojniejszy kraj. W drodze do Damaszku po nowoczesnej drodze o wciąż trwającej wojnie przypomniały tylko liczne umundurowane kontrole drogowe.